• » Tarvekartoitukset:

  Tutustumme asiakkaan liiketoimintaan mahdollisten ongelmakohtien löytämiseksi ja selvitämme, miten tietotekniikkaa voisi hyödyntää toiminnan tehostamiseksi. Joskus tämä merkitsee hyvin pieniä muutoksia yrityksen toimintatapoihin, toisaalla taas laajemmat tietojärjestelmät voivat parantaa yrityksen liiketoimintaa ratkaisevasti.

 • » Tietojärjestelmät:

  Tuotamme tarvekartoituksen pohjalta kattavan tietojärjestelmäsuunnitelman ja toteutamme sen alusta loppuun asiakkaan ehdoilla. Etsimme tai tuotamme sopivat ohjelmistot, ja hankimme tarvittaessa asiakkaan puolesta tarjoukset laitteistoista.

  Suunnitelmissa otetaan aina huomioon asiakkaan todelliset tarpeet sekä resurssit, ja esimerkiksi olemassaolevat ohjelmistot sekä laitteistot pyritään mahdollisuuksien mukaan sulauttamaan uusiin järjestelmäkokonaisuuksiin sekä ajallisten että rahallisten investointien minimoimiseksi.

 • » Alakohtaiset erityisohjelmistot:

  Pienyritysten tarpeita vastaavia ohjelmistoja ei aina ole lainkaan tarjolla. Alalle voi olla kaupan erilaisia ratkaisuja, mutta ne ovat usein sekä hinnoittelultaan että toiminnallisuudeltaan selvästi suunniteltu suurten yritysten tarpeita silmälläpitäen.

  Me pyrimme paikkaamaan näitä puutteita tuottamalla yhteistyössä tällaisten erityisalojen ammattilaisten kanssa sovelluksia, jotka muun muassa työtaakkaa vähentämällä ja liiketoiminnan rutiineja selkeyttämällä auttavat tarjoamaan entistä parempaa palvelua ja lisäämään kilpailukykyä markkinoilla.

 • » Ylläpito ja tuki:

  Yrityksen liiketoiminnalle on välttämätöntä, että järjestelmien toimivuuteen voi luottaa kaikissa tilanteissa. Siksi tarjoammekin asiakkaillemme asiantuntevaa ylläpito- ja tukipalvelua.

 • » Koulutus:

  Koulutamme tarvittaessa asiakkaamme käyttämään uusia tietojärjestelmiään. Lisäksi tarjoamme erilaisia koulutuspalveluja myös muille yrityksille ja yhteisöille.

Postiosoite:Itäranta 8 B 23
95400 Tornio
Puhelin:
Sähköposti:
+358 50 435 8577
info@datanor.fi